Barokní hodiny z Kanceláře Prezidenta ČR

www.kral-restaurator.cz